close
Menu

Moipu 350

Technische Daten
Öffnungsweite der Entastungsmesser: 93cm
Fälldurchmesser: 25cm Guillotinenmesser, 55cm SC100 Säge
Enstastung: 35cm
Vorschub: 315cc Danfoss LS oder 400cc Poclain
Gewicht: 
705kg (Ls Modell)
800kg (HS Modell)
Trägermaschine:
Hubkraft: 125-180kNm brutto
Hydraulik: 160-200l/min, 220bar-280bar Konstantdruck
Prospekt herunteladen

Moipu 350

Have questions? Contact our team!